Sveriges Byggindustrier Väst

Välkommen till Sveriges Byggindustrier Väst! Vi verkar genom fyra lokalföreningar - Bohus Norra Älvsborg (Uddevalla), Göteborgsregionen / Södra Älvsborg (Göteborg), Skaraborg (Skövde) samt Värmland (Karlstad). Vid behov utnyttjas även resurser vid det nationella kansliet och inom övriga regioner. 


REGIONALA KONTAKTER

Projektledare/evenemangsadministratör
Göteborg
Löne- och avtalskoordinator
Göteborg
Företagsrådgivare
Göteborg
Lokal chef Bohus Norra Älvsborg
Uddevalla
Arbetsmiljörådgivare
Göteborg
Administratör/Distribution
Göteborg
Företagsrådgivare kompetensförsörjning
Göteborg
Regionchef region Väst, lokal chef Göteborg
Göteborg
Arbetsrättsjurist region Väst
Göteborg
Ansvarig näringspolitik region Väst
Göteborg
Lokal chef Skaraborg
Skövde
Kommunikatör region Väst
Göteborg
Lokal chef Värmland
Karlstad
Samordningsansvarig FoU
Göteborg