Lösenrapportering

Här kan ni se en powerpoint som guidar er i hur man registrerar Lösen

Hur ska företag använda Lösen i praktiken?

Företag som använder ett LÖSEN-certifierat lönesystem kan enkelt skapa ett lönegranskningsunderlag i form av en datafil från sitt lönesystem, en s k LÖSEN-fil.

Företaget loggar sedan in på www.losenrapportering.se om det är medlem i Sveriges Byggindustrier eller Maskinentreprenörerna, eller på www.byggnads.se om det är ett hängavtalsföretag. Där kan företaget "ladda upp" LÖSEN-filen. (Inlogg är organisationummer och lösenord är ert medlemsnummer).

Det andra alternativet är för företag som inte har ett LÖSEN-certifierat lönesystem, och det innebär att man måste beräkna och registrera alla uppgifterna i lönegranskningsunderlaget manuellt på www.losenrapportering.se respektive www.byggnads.se

Det som ska rapporteras ser ni här

Kontaktperson för Lösen i BI Syd är Melanie Blockley

skriv ut