Sund konkurrens i bygg- och anläggningsbranschen
Foto: Jonas Gerdle

Sund konkurrens

Sverige växer. 2025 är vi 11 miljoner invånare. Det innebär hundratusentals nya bostäder, mer infrastruktur och fler offentliga lokaler. Det är goda nyheter för byggbranschen. Tyvärr finns det en baksida: byggboomen för med sig en hel del lycksökare. Företag som inte har i branschen att göra. Den senaste tiden har flera rapporter kommit som tyder på ett ökat fusk i byggbranschen. Det handlar om misstanke om skattebrott, penningtvätt, brott mot utlänningslagen och mutbrott som samlas in och anmäls till myndigheter.

 

Malin_Nilsson_Tre_fragor_till_sund_konkurrens.png

Hur jobbar Sveriges Byggindustrier med sund konkurrens?

- Sund konkurrens är ett av fyra prioriterade fokusområden för Sveriges Byggindustrier, säger Malin Nilsson. Svartarbete och regelfusk får aldrig löna sig. Vi har under flera år verkat för en rad regelförändringar. Exempel på sådana är bestämmelser om personalliggare som har införts i skatteförfarandelagen och månatlig arbetsgivardeklaration på individnivå som börjar gälla för företag med fler än 15 anställda den 1 juli 2018. Vi har tagit fram byggbranschens eget system för kontroll av vilka personer som befinner sig på arbetsplatsen, ID06. Vi tycker att anmälningsplikt till Skatteverket ska gälla för dem som ska utföra arbete i Sverige. Det blir lättare för myndigheterna att ha kontroll på att allt går rätt till om uppgifterna samlas hos en och samma myndighet. Vi är också positiva till Skatteverkets promemoria om införandet av regler för utländska arbetstagare, som i vissa fall ska beskattas i Sverige från och med första dagen de är verksamma här.

Har ID06-systemet varit tillräckligt för att stoppa fusket?

- Sveriges Byggindustrier utvecklade branschstandarden ID06 för att skapa en sundare byggbransch. Dessvärre har kontrollen av de enskilda personer som får ID06-kort i vissa fall varit bristfällig. Därför gör ID06 AB det nu svårare att fuska. Under våren sker en omfattande uppgradering av säkerhetssystemet. Alla bolag kommer få ansluta sig till det nya ID06-systemet där företag kontrolleras och alla individer måste identifiera sig med BankID (pass eller nationellt ID). 

Behövs mer lagstiftning för att råda bot på fusket?

- Nej, Sveriges Byggindustrier ser inte mer lagstiftning som lösning på fusket. Lagstiftning finns eller är på väg att införas. Men regler ska följas. Därför måste det också till skärpta kontroller av branschen, främst på arbetsplatserna, för att hitta de företag som struntar i de regler som våra medlemsföretag ska följa. Snedvriden konkurrens till följd av oseriös och kriminell verksamhet drabbar de företag som följer lagar och regelverk. Det är också viktigt att de som upphandlar byggföretagen ställer krav som underlättar för seriösa företag att vinna upphandlingarna och ser till att följa upp att ställda krav efterlevs. Det måste råda nolltolerans mot fusk.

Fördjupning:

Varför finns ID06? Catharina Elmsäter-Svärd, vd Sveriges Byggindustrier.

Varför gör Sveriges Byggindustrier en kampanj om sund konkurrens? Svante Hagman, ordförande Sveriges Byggindustrier.

Nyheter
2019-04-15

Så byter du till nya säkra ID06

Nu lanseras nya säkra ID06 - en helt ny kortstandard. Med de nya korten kommer fler innovativa lösningar som underlättar för företag som vill ha säkerställd identitet och arbetsgivarsamband. Utöver det nya fysiska kortet kommer också ett Mobilt ID06-kort som har samma höga ­säkerhet som det fysiska kortet.

Läs mer
2019-04-11

Guiden Råd och tips ute på Sverigeturné

Råd och tips vid anlitande av underentreprenör är Sveriges Byggindustriers guide med konkreta tips till byggföretag för hur man kontrollerar underentreprenörer och håller sin verksamhet fri från fusk. Sofie Wilhelmsson, en av initiativtagarna till guiden, svarar på tre snabba om guidens Sverigeturné som pågår just nu.

Läs mer
2019-04-02

1.3 miljoner för att motverka fusk i byggbranschen

Charlotte Wäreborn Schultz, projektledare för Sund konkurrens, svarar på tre snabba om Arbetsmijöverkets statsbidrag för att moverka fusk i byggbranschen.

Läs mer
Nyhetsarkiv
skriv ut