Förvärvsarbetande i Samhällsbyggnadssektorn

Till samhällsbyggnadssektorn hänför vi följande näringsgrenar:
- byggindustrin (SNI 41-43)
- fastighetsbolag och fastighetsförvaltare (SNI 68)
- byggmaterialindustrierna (delar av SNI 16-33),
- arkitektkontor och tekniska konsultbyråer o.d. (SNI 71.1)

Ovanstående koder gäller fr.o.m. 2008.

Källa till samtliga uppgifter på denna sida: SCB, RAMS

Klicka på diagrammen för att se större bilder

aNTAL Förvärvsarbetande FÖR RESPEKTIVE ÅLDERSGRUPP INOM SAMHÄLLSBYGGNADSSEKTORN

Forvarvsarbetande_fordelat_efter_alder_2005_2016.png

Samhällsbyggnadssektorn har historiskt haft en relativt hög andel äldre (60+ år) men i takt med att Sveriges befolkning blivit äldre har skillnaden mellan samhällsbyggnadssektorn och övriga arbetsmarknaden minskat. Ändå ökar antalet äldre i samhällsbyggnadssektorn, och 2016 var 78 000 personer i samhällsbyggnadssektorn över 60 år gamla.

Andel kvinnor FÖR RESPEKTIVE ålderSGRUPP INOM SAMH.BYGGN.SEKTORN OCH BYGGINDUSTRIN 2016

andel_kvinnor_fordelat_efter_alder_samhallsbyggnadssektorn_o_bygg.png

2016 var 16,8 procent av förvärvsarbetarna inom samhällsbyggnadssektorn kvinnor. Byggindustrin som 2016 utgjorde 59,2 procent av samhällsbyggnadssektorn har en betydligt lägre andel kvinnor, inom denna delsektor var endast 9,0 procent kvinnor. För samhällsbyggnadssektorn (exkl. byggindustrin) var 28,1 procent av de som förvärvsarbetade 2016 kvinnor. 

Andel kvinnor för olika delsektorer inom samhällsbyggnadssektorn

Andel_kvinnor_i_olika_delsektorer.png

Arkitektkontor är den delsektor inom samhällsbyggnadssektorn som har jämnast könsfördelning. Där var 49,7 procent kvinnor, år 2016. Även fastighetsbolag/-förvaltning har en relativt jämn könsfördelning (38,8 procent kvinnor 2016). Inom Byggmaterialindustrierna och de tekniska konsultbyråerna var cirka var femte syselsatt en kvinna, år 2016 (18,4 respektive 23,1 procent). I byggindustrin var mindre än var tionde en kvinna, år 2016 (9,0 procent).


Nyheter statistik
2018-10-10

Peab toppar listan över Sveriges 30 största byggföretag

Varje år gör Sveriges Byggindustrier en sammanställning över Sveriges 30 största byggföretag efter omsättning. Emil Flodin, analytiker på Sveriges Byggindustrier, som sammanställt listan svarar på tre snabba.

Läs mer
2017-11-30

Fakta om civilingenjörer i bygg- och anläggningsbranschen

Anna Broman, analytiker på Sveriges Byggindustrier, redogör för statistik kring antalet personer som utbildar sig till civilingenjörer och hur många civilingenjörer som arbetar i bygg- och anläggningsbranschen. Se filmen

Läs mer
2017-11-10

Vad kostar det att bygga?

Vad är det egentligen som kostar när vi bygger bostäder? Hur mycket kan byggföretagen påverka kostnaderna? Just nu är det många som diskuterar varför det kostar så mycket att bygga nya hus. Vet DU vad det är som kostar? Vad marken kostar? Eller materialet? Och hur stor andel av produktionskostnaden står skatterna för? Se filmen

Läs mer
Nyhetsarkiv

skriv ut