Sveriges Byggindustrier 
Södra Norrland

Välkommen till Sveriges Byggindustrier Södra Norrland! Vi verkar genom tre lokalföreningar med kontor i Gävle, Sundsvall och Östersund. Vid behov utnyttjas även resurser vid det nationella kansliet och inom övriga regioner. 

Vi söker löne- och avtalskoordinator, förhandlare och rådgivare till Sveriges Byggindustrier i Norrland - läs mer här

REGIONALA KONTAKTER

Lokal chef Östersund
Östersund
Företagsrådgivare arbetsgivarfrågor och kompetensförsörjning
Lokal chef Gävleborg
Gävle
Regionchef region Södra Norrland, nationell arbetsmiljösamordnare
Sundsvall
Chef Västernorrland, arbetsmiljörådgivare
Sundsvall
Företagsrådgivare kompetensförsörjning
Gävle
Löne- och avtalskoordinator, regional förhandlare
Östersund