Göteborgsregionens / Södra Älvsborgs byggförening

Grunden för det demokratiska systemet i Sveriges Byggindustrier är byggföreningen. Byggföreningarna inom Sveriges Byggindustrier täcker hela Sverige.  

Styrelsens uppdrag i den lokala byggföreningen är:

  • att tillvarata och lyfta fram medlemsföretagens intressen avseende viktigare lokala frågor
  • att aktivt verka för värvning av nya medlemmar
  • att genom yttrande tillstyrka eller avråda intagning respektive uteslutning av medlemmar
  • att ta ställning till lokal verksamhetsplan och budget
  • att aktivt bidraga i den opinionsbildande verksamheten i enlighet med av förbundsstämman och förbundsstyrelsen fastställd policy
  • att tillsätta lokala utskott och arbetsgrupper
  • att vara remissorgan i frågor som rör viktigare bransch- och arbetsgivarfrågor och som avser viktiga förändringar i förbundets interna verksamhet
  • att utföra andra åligganden i enlighet med stadgarna

Ordinarie
Jörgen Johansson (ordf.) Swerock AB
Helga Valdimarsdottir (vice ordf.) Strukton Rail AB
Peter HårtePeab
Mattias Dahlgren, TBS Byggnadsställningar AB
Niklas Sparw, NCC Construction AB
Jonas SteenF O Peterson och Söner Byggnads AB
Magnus WidingRO Gruppen AB

Suppleanter:
Katarina Widén Allansson, Ikano Bostad AB
Stephan WoodbridgeVeidekke Entreprenad AB
Jennie Sahlsten, Erlandsson Holding AB

Adjungerade: 
Anna-Karin Wärn, Svevia AB 
Markus Arfvidsson, Skanska Sverige AB

Styrelsens sekreterare: Regionchef Anna Lönn Lundbäck

Byggföreningen Göteborg & Södra Älvsborg
Ekmansgatan 1
411 32 GÖTEBORG
Tel: 031-708 41 00
www.sverigesbyggindustrier.se


skriv ut