Hallands byggförening

Grunden för det demokratiska systemet i Sveriges Byggindustrier är byggföreningen. Byggföreningarna inom Sveriges Byggindustrier täcker hela Sverige.  

Styrelsen uppdrag i den lokala byggföreningen är:

  • att tillvarata och lyfta fram medlemsföretagens intressen avseende viktigare lokala frågor;
  • att aktivt verka för värvning av nya medlemmar;
  • att genom yttrande tillstyrka eller avråda intagning respektive uteslutning av medlemmar;
  • att ta ställning till lokal verksamhetsplan och budget;
  • att aktivt bidraga i den opinionsbildande verksamheten i enlighet med av förbundsstämman och förbundsstyrelsen fastställd policy;
  • att tillsätta lokala utskott och arbetsgrupper;
  • att vara remissorgan i frågor som rör viktigare bransch- och arbetsgivarfrågor och som avser viktiga förändringar i förbundets interna verksamhet;
  • att utföra andra åligganden i enlighet med stadgarna.

Styrelsen:
Johnny Hansson, Peterson & Hansson Byggnads AB, ordförande
Anna Källström, Skanska Sverige AB
Beatrice Fredriksson, Peab Sverige AB
Roland Turesson, Turessons Bygg i Varberg AB
Johnny Lindberg, Tage & Söner Byggnads AB
Kristian Jensen, Kakel och Byggkeramik AB Falkenberg
Niklas Andersson, NCC AB

Suppleanter:
Mats Johansson, MTA Bygg & Anläggning i Halmstad AB
Mats Svensson, Swegrund AB

   

Styrelsens sekreterare: Vakant

Hallands Byggförening
Ljungbergsgatan 28
302 35  HALMSTAD

Telefon: 042-24 83 33

 

skriv ut