Norrbottens byggförening

Grunden för det demokratiska systemet i Sveriges Byggindustrier är byggföreningen. Byggföreningarna inom Sveriges Byggindustrier täcker hela Sverige.  

Styrelsen uppdrag i den lokala byggföreningen är:

  • att tillvarata och lyfta fram medlemsföretagens intressen avseende viktigare lokala frågor;
  • att aktivt verka för värvning av nya medlemmar;
  • att genom yttrande tillstyrka eller avråda intagning respektive uteslutning av medlemmar;
  • att ta ställning till lokal verksamhetsplan och budget;
  • att aktivt bidraga i den opinionsbildande verksamheten i enlighet med av förbundsstämman och förbundsstyrelsen fastställd policy;
  • att tillsätta lokala utskott och arbetsgrupper;
  • att vara remissorgan i frågor som rör viktigare bransch- och arbetsgivarfrågor och som avser viktiga förändringar i förbundets interna verksamhet;
  • att utföra andra åligganden i enlighet med stadgarna.

Styrelsen:
Örjan Johansson, Skanska 
Stefan Erixon, Nåiden Bygg AB, vice ordförande
Lars Englund, SA Englund AB
Sari Ekbom, Peab Sverige AB
Mats Eklund, NCC AB, ordförande
Peter Fahlblom, HÖ Allbygg AB
Urban Nilsson, AB Berggren & Bergman

Suppleanter:
Stefan Lindbäck, Lindbäcks Bygg AB
Bodel Blom, Byggutrustning i Luleå AB
Erik Larsson, BD Bygg AB

Styrelsens sekreterare: Fredrik Kristiansson

Norrbottens Byggförening
Box 178
971 05 Luleå
Telefon: 0920-26 09 20
Fax: 0920-22 48 01

 

skriv ut
ima