Produktionsteknik

Pågående FoU-projekt

Avser projekt om metoder, tekniska hjälpmedel, maskiner, organisation och andra frågor som direkt eller indirekt berör förhållandena på byggarbetsplatsen.

(at) i e-postadresserna nedan ersätter @ för att minska risken för SPAM hos mottagarna.

Automatiserad byggproduktion

Projektet syftar till att bidra till kunskapsuppbyggnad och informationsspridning om möjligheter att automatisera byggproduktionen. Framför allt innebär det engagemang i IAARC så att organisationen utvecklas till att bli en naturlig samlingspunkt för utveckling inom området.

Projektperiod: Jan 1999 - dec 2018
BI-utskott: FoU-Väst
Projektansvarig: Besab
Projektledare: Pär Åhman, Sveriges Byggindustrier

Bygg robusta storkök

Bidra till att öka produktiviteten och minska garantikostnader vid byggande av storköksmiljöer, exempelvis i skolor och kontorsbyggnader genom att skapa en checklista/guide för byggteknisk utformning i tidigt skede samt för informationsöverföring mellan aktörer.

Konkreta frågeställningar att behandla kan vara hur funktionen säkerställs avseende:

- Vilka byggnadstekniska konstruktioner är lämpliga att använda i storkök med dess ingående miljöer?

  • Kalla miljöer: t.ex. hur hanteras kalla ytor och kondensrisk i anslutning till kyl- och frysrum, genomgående pelare, väggar och golv
  • Varma, fuktiga miljöer

- Vilka byggnadstekniska konstruktioner är lämpliga att använda i konstruktioner som angränsar till storkök, framförallt klimatskalsdelar?

  • Platta på mark
  • Ytterväggar
  • Övriga angränsande verksamheter

- Vilken information behöver olika aktörer ha under tidiga skeden?

Projektperiod: september 2016 – april 2017
BI-utskott: FoU-Väst
Projektansvarig: Skanska
Projektledare: Charlotte Svensson tengberg
E-post: charlotte.tengberg(at)skanska.s

skriv ut
ima