SRAH 03 - Allmänna hyresvillkor för Rental

Swedish Rental (f.d. Byggmaskinföreningen) har tillsammans med Sveriges Byggindustrier utarbetat nya branschgemensamma villkor vid uthyrning av utrustning och byggmaskiner utan förare. 

Avtalet är tillämpligt på alla typer av maskiner för bygg- och anläggningssektorn, men även inom annan industri, offentlig verksamhet och förvaltning. SRAH 03, Allmänna hyresvillkor för Rental, ersätter de ensidiga bestämmelserna BYMHYR 2001, som tidigare utarbetats av Byggmaskinföreningen. SRAH 03 (pdf)

skriv ut