Nu bygger vi Byggbranschens Säkerhetspark

Byggbranschens Säkerhetspark

Sveriges Byggindustrier bygger nu – för första gången i Sverige – en nationell bransch­gemensam säkerhetspark för en bred grupp användare; yrkesarbetare, arbetsledare, skyddsombud, byggelever, lärlingar, lärare, studenter, arbets­ledare, platschefer, beställare, projektörer etc inom hela byggsektorn. 

Riskuppfattning är individuell och vi människor tenderar att underskatta risker. Vi påverkas av erfarenheter. Hjärnan tolkar situationer utifrån ett erfarenhetssystem, där bilder antingen varnar eller stimulerar till rätt beteende i beslutsprocessen. Genom träning och reflektion kan vi träna upp vår helhetssyn, självinsikt och förmåga att lösa problem, samarbeta och övertyga andra. 

I Säkerhetsparken bygger vi upp tränings- och demonstrationsmiljöer där gästerna kan prova på och utvärdera befintliga och nya arbetssätt, metoder, produkter och utrustning. Vi vill lyfta fram aktuell vetenskap i form av nya träningskoncept och öka förståelsen för beslutspsykologins påverkan i de beslut som fattas på arbetsplatsen individuellt och i grupp. Vi vill också utveckla koncept och metoder för fördjupad träning och demonstrations­utveckling inom arbetsmiljö, hälsa och säkerhet.

I samverkan med andra organisationer och företag i branschen hoppas vi kunna erbjuda en träningspark med stor bredd och hög kompetens.

Målet är att skapa en fördjupad förståelse för vilka attityder och beteenden som krävs för att skapa en säkerhetskultur med färre olyckor och tillbud.

Vill din organisation vara med och bidra?

Byggbranschens Säkerhetspark kommer att bedrivas som en förening, där medlemmarna kan engagera sig och påverka skapandet av parken på flera sätt. 

Medlemmarna kan till exempel delta i utformningen av våra tränings­stationer och bidra med knowhow, maskiner eller annan utrustning, goda idéer eller finansiellt stöd. Medlem­skapet kommer att erbjudas i olika nivåer för att passa olika aktörer i varierande storlek och inriktning.

Byggbranschens Säkerhetspark kommer att samordnas med Sveriges Byggindustriers utbildningsverksamhet.

Vill du också vara med och bygga Sveriges första träningspark för ökad säkerhet på våra byggarbetsplatser?

Kontakta Berndt Jonsson, nationell samordnare för arbetsmiljö och säkerhet,
berndt.jonsson@ sverigesbyggindustrier.se, mobil 0706-29 01 93.

Välkommen till Byggbranschens Säkerhetspark!

skriv ut

Kontaktperson för intresserade samarbetspartners är 
Berndt Jonsson, regionchef BI Södra Norrland tillika nationell samordnare för fokusområdet Säkerhet
epost, mobilnr 0706-29 01 93.