Hela byggbranschens säkerhetsutbildning

Säkerhet

Sveriges Byggindustrier vill med fokusområdet SÄKERHET betona att det är helt oacceptabelt att medarbetare omkommer eller skadas på sina arbetsplatser på grund av säkerhetsbrister. Vi vill arbeta för en nollvision vad gäller olyckorna. Sveriges Byggindustrier arbetar för att höja medvetenheten om säkerhetsfrågorna på byggarbetsplatserna och få alla aktörer i byggprocessen att ta sitt arbetsmiljöansvar på allvar, så att olyckor förebyggs och förhindras.

Arbetet inom Säkerhet handlar om att

  • öka kunskaperna och kompetensen vad gäller säkerhetsfrågorna, 
  • förbättra attityderna till säkerhetsfrågor hos företagsledning och arbetstagare  samt 
  • få säkerhetsfrågorna brett förankrade i hela byggbranschen. 

För att skapa säkra arbetsplatser krävs att alla på en arbetsplats bidrar i säkerhetsarbetet och

  • Tänker på sitt eget arbetsmiljöansvar och tar det på allvar; tänker på att genom att skydda sig själv skyddar man också andra
  • Följer ordnings- och skyddsreglerna på arbetsplatsen och använder angivna skyddsanordningar samt föreskriven skyddsutrustning
  • Inte tar några genvägar i arbetet som riskerar säkerheten
  • Uppmärksammar arbetsledningen eller skyddsombud på brister på arbetsplatsen så att bristerna kan rättas till så fort det går
  • Uppmanar andra kollegor på arbetsplatsen att arbeta säkert, samt
  • Uppmuntrar och uppskattar skyddsombudens skyddsarbete på arbetsplatsen

Säkerhetsarbetet drivs även i samverkan med branschens fackliga organisationer med en stor förhoppning om att parterna ska kunna skapa en samsyn på säkerhetsfrågorna och därmed tillsammans ge frågorna högsta prioritet.

Läs mer om det partsgemensamma arbetet >

Att öva för en säkrare arbetsplats

Ett sätt att skapa beredskap är att genom verklighetstrogna övningar öka medvetenheten och kunskapen om att olyckor faktiskt kan ske på den egna arbetsplatsen. I ett pilotprojekt har säkerhetsföretaget Onsitus tillsammans med Sveriges Byggindustrier och tre byggföretag, med stöd av SBUF, utvecklat ett koncept för att öva inför det oväntade. Projektet har hittills resulterat i två filmer från SBUF: 

SBUF informerar om Nödlägesövning VNB Byggproduktion

SBUF informerar om Nödlägesövning OF Bygg

Nyheter
2019-04-25

Berndt Jonsson: Ny säkerhetspark ska minska olyckorna

Utanför Arlanda flygplats i Stockholm byggs nu en fysisk träningsanläggning för att träna dem som arbetar i byggbranschen på säkerhet. Berndt Jonsson, nationell samordnare för arbetsmiljö på Sveriges Byggindustrier, svarar på tre snabba om säkerhetsparken.

Läs mer
2019-01-30

Därför är god säkerhetskultur bra för ditt företag

I anslutning till den Internationella Arbetsmiljödagen håller byggbranschen sin egen säkerhetsdag måndag 29 april. Årets tema är Säkerhetskultur. Hanna Magnusson, arbetsmiljörådgivare på Sveriges Byggindustrier, svarar på tre snabba.

Läs mer
2018-04-26

Webbutbildningen nu på engelska och polska

Byggbranschens webbaserade och kostnadsfria säkerhetsutbildning – safeconstructiontraining.se – är tänkt att vara hela branschens introduktions­utbildning inom säkerhets­området och ett krav för att arbeta vid byggarbets­platser i Sverige. 

Läs mer
Nyhetsarkiv
skriv ut