Sveriges Byggindustrier Mellan

Välkommen till Sveriges Byggindustrier Mellan! Vi verkar genom sju lokala byggföreningar med kontor i Eskilstuna, Falun, Linköping, Norrköping, Uppsala, Västerås och Örebro. Vid behov utnyttjas även resurser vid det nationella kansliet och inom övriga regioner.

REGIONALA KONTAKTER

Lokal chef Västerås
Västerås
Regionchef region Mellan
Uppsala
Samordningsansvarig för utbildnings- och kompetensfrågor
Falun
Regional förhandlare
Uppsala
Arbetsmiljörådgivare
Uppsala
Lokal chef Linköping
Linköping
Lokal chef Norrköping
Norrköping
Samordningsansvarig kompetensförsörjning
Västerås
Lokal chef Eskilstuna/regional förhandlare
Eskilstuna
Lokal chef Uppsala
Uppsala
Regionassistent
Uppsala
Företagsrådgivare kompetensförsörjning
Uppsala