juni_2010_021.jpg

Konjunktur & Prognos

Byggkonjunkturen

Rapporten Byggkonjunkturen utkommer två gånger per år och ger dig som läsare en bra beskrivning av utvecklingen i byggindustrins olika delsektorer. I samtliga rapporter följer vi upp de senaste ekonomiska händelserna och vad de får för konsekvenser för svensk byggindustri.

I varje nummer genomförs djupare analyser och prognoser för varje delsektor;

  • Bostäder
  • Lokaler
  • Anläggningar
  • Byggarbetsmarknaden

I vissa utgåvor görs även en analys av en aktuell fråga för byggindustrin, exempelvis produktivitetsutveckling, arbetskraftskartläggning m.m. Samtidigt publicerar vi även lokala prognoser - se dessa här

Byggkonjunkturen via mejl

För att få konjunkturrapporten via mejl kan du prenumerera på nyhetsbrevet "Veckonytt". Här prenumererar du

För enstaka exemplar; mejla önskat nummer och kontaktuppgifter till Fredrik Isaksson.

De senaste prognoserna

För ytterligare information om innehållet i rapporterna, kontakta Fredrik Isaksson

Nyheter
2018-10-25

Fredrik Isaksson: Därför sjunker bostadsbyggandet i Sverige

Den 24 oktober presenterade Sveriges Byggindustrier sin byggkonjunkturprognos för hösten 2018. Chefekonom Fredrik Isaksson svarar på tre snabba:

Läs mer
2018-10-24

BYGGKONJUNKTUREN: En tredjedel av marknaden för nyproducerade bostäder borta på två år

2019 påbörjas 42 500 bostäder – ett tapp med 21 500 sedan konjunkturtoppen 2017. Det spår Sveriges Byggindustrier i höstens konjunkturprognos. 

Läs mer
2018-03-22

Bostadsbyggandet vänder nedåt

Enligt Sveriges Byggindustriers konjunkturprognos faller antalet påbörjade bostäder från 55.000 nybyggnationer 2018 till 46.000 under 2019. Det är ett tapp med nästan 20.000 sedan toppen 2017.

Läs mer
Nyhetsarkiv
skriv ut

MER INFORMATION


KONTAKT


ima