mailbanner_attbygg_vast.png

Jobbar du med personal? Välkommen till HR-träff!

FAKTA

Datum: 21 mars 2019 08:00 till 11:00

Plats: Sveriges Byggindustrier Ekmansgatan 1 , Göteborg

Sista anmälningsdatum: 20 mars 2019

Jobbar du med HR -frågor såsom jämställdhet, employer branding och hälsa och arbetsmiljö och önskar uppdatera dig med aktuella ämnen och frågor?! Varmt välkommen till vårt träff där du får möjlighet att träffa andra som arbetar inom samma område. 

INNEHÅLL ELLER PROGRAM

21 mars på Ekmansgatan 1 - Göteborg
KL 08:00 Samling och frukost 
KL 08:30 Inledning med Ann-Sofie Lind, Sveriges Byggindustrier, om syftet och målet med träffen
KL 08:40 - ca. 11:00 Föreläsningar

Energi i arbetet och personalekonomisk argumentation

Det blir mer och mer vanligt att HR behöver kunna argumentera för sina strategier och aktiviteter ur ett ekonomiskt perspektiv, precis som säljavdelningen arbetar med försäljningsargument kring företagets produkter och tjänster. Men det är lättare sagt än gjort…

Ont om tid, svårt att sätta prislappar, trist med siffror är några av trösklarna att komma över, för att få till de ekonomiska argumenten. Det är då experter behövs!
Oliver Söderström, Kundansvarig på Nyckeltalsinstitutet föreläser om värdet av motiverade medarbetare och vikten att kunna mäta för att kunna se vart man är och vart man är på väg.

Om du inte vet var du är eller vart du ska, så spelar det inte heller någon roll vilken väg du tar! Då kan slumpen få avgöra varje beslut.
Men när det finns mål och strategier satta för verksamheten, då behövs kartor som visar var vi är och om vi är på väg åt rätt håll. Det är här HR nyckeltalen har sin betydelse.
Oliver Söderström, Kundansvarig på Nyckeltalsinstitutet, guidar oss igenom tre tjänster som vi ser kan stötta våra medlemmar i några av branschens främsta utmaningar och där vi därför valt att lägga vårt fokus;

• Attraktiv Arbetsgivarindex AVI® speglar arbetsvillkoren ur ett medarbetarperspektiv och visar hur attraktiv arbetsgivare verksamheten är i benchmark med andra företag i branschen.
• Hälsoindex kartlägger hälsan/arbetsmiljön i bolaget i jämförelse med branschen och skapar en förståelse både av ert nuläge samt vad som egentligen är rimligt utifrån just verksamhetens förutsättningar
• Jämställdhetsindex JÄMIX® mäter skillnaden män och kvinnors arbetsvillkor och tar utgångspunkt från diskrimineringslagen och i benchmark med andra företag i branschen.

Målet med träffen är att vi tillsammans med er företag vill skapa en ännu bredare branschjämförelse än den Nyckeltalsinstitutet redan idag kan erbjuda i vår bransch och på det sättet få tillgång till ett strategiskt verktyg för ökad kunskap inom personal och kompetensförsörjningsområde. Ju mer vi vet desto bättre beslut kan vi fatta.
Oliver presenterar vad som ingår i samarbetet, värdet av att vara med, pris och tidsplan.

Åsa Larsson, Koncern, HR specialist Arbetsmiljö och Hälsa på PEAB, presenterar för oss hur de samarbetar med Nyckeltalsinstitutet och hur de drar nytta av deras verktyg i sitt arbetsmiljö- och hälsoarbete.

Varmt välkomna! 
önskar Ann-Sofie Lind
Sveriges Byggindustrier

Nätverksträffen är endast för medlemmar och antalet platser är begränsat. Träffen är kostnadsfri, men uteblivet deltagande utan återbud debiteras med 500 kr plus moms.
Varmt välkommen!
Sveriges Byggindustrier (BI) Väst


Anmälningsformulär

* = Obligatorisk uppgift

Sista anmälningsdatumet har passerat.

När du anmäler dig själv eller någon annan medför det att vi kommer att behandla personuppgifter för den som är anmäld. Genom att ange kostrestriktioner i formuläret ger du ditt samtycke till att vi också behandlar dessa uppgifter.

Uppgifter om eventuella kostrestriktioner raderas en kort tid efter det aktuella evenemanget. Fotografering kan förekomma i syfte att dokumentera och rapportera om evenemanget i våra olika kanaler, exempelvis på hemsidan och i sociala medier. Om du inte vill vara med på bild, var god meddela oss på plats.

Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter den registrerade har: https://www.sverigesbyggindustrier.se/gdpr

skriv ut
epost
skriv ut
 

Oliver_Soderstrom_Nyckeltalsinstitutet.jpg

Oliver Söderström, Nyckeltalsinstitutet 


Asa_Larsson.jpg

 Åsa Larsson, PEAB