Färdplan 2045

Regionala aktviteter

 

10 april 2019 - För en klimatneutral bygg- och anläggningssektor i Östergötland

I samverkan med Energikontoret i Östergötland samlades vi till en dag där vi gemensamt diskuterade vad vi kan göra för att bidra till ett hållbart byggande. Dagen började med inspirationsföreläsningar av Kickan Grimstedt från Energikontoret Östergötland, följt av Johan Nuder från ICHB Informationscenter för hållbart byggande. Efter lunch berättade Eva Lindstén från Lindsténs Fastigheter och Göran Lundström från Åhlin & Ekeroth Byggnads AB om det runda huset, Valla Berså.

Sedan var det föredrag om Färdplan 2045 med påföljande workshop som resulterade i fler intressanta förslag om hur vi i Östergötland börjar arbetet för att nå målet 2045. Se de inspirerande föreläsningarna - klicka på länkarna nedan.

Linkoping_190410.jpg

Energikontoret Östergötland

ICHB Informationscenter för hållbart byggande

Runda huset - Valla Berså, Lindsténs och Åhlin & Ekeroth Byggnads AB

Färdplan 2045


14 mars 2019 - Kreativ workshop om hållbart byggande inom region Öst

Tillsammans diskuterar vi vägen till ett hållbart byggande. Hur ska man arbeta med hållbara affärer och hur kan en hållbarhetsredovisning bidra till en positiv utveckling för ditt företag? Hanna Lindskog från företaget Åke Sundvall berättade om deras resa att arbeta med hållbarhetsfrågor och hur de implementerat arbetet med Hållbarhetsredovisning. Kajsa Marsk Rives berättade om Specialfastigheters arbete med leverantörsutveckling. Mycket intressanta föredrag! Dagen avslutades med en givande workshop om färdplansarbetet ute i företagen utifrån Birgitta Govéns presentation av Färdplan 2045. Klicka på länkarna under bilden för att se powerpoint från inspirationsföreläsningarna!

Fardplan_2045_BI_Ost_190314.jpg

Introduktion till färdplansarbetet, Birgitta Govén, Sveriges Byggindustrier

Hållbarhetsredovisning, hur har vi arbetat med den och vad har den lett till? - Åke Sundvall

Leverantörsutveckling - för en hållbar affär, Specialfastigheter


5, 13, 14, 19 och 21 februari 2019 - Regionala Anläggningsdagar i Göteborg, Stockholm, Malmö, Luleå och Gävle

På Trafikverkets regionala anläggningsdagar presenterades Färdplan 2045 av personal från Sveriges Byggindustrier. Förutom Åsa Lindgren från Trafikverket som presenterade Agenda 2030, hölls även intressanta föredrag om säkerhet, arbetsmiljö, resurser, samverkan och social hållbarhet. Avslutningsvis gjordes workshops om hur hållbarhet ska implementeras i anläggningsbranschen. 

Fardplan_2045_Trafikverket_.jpg


30 januari 2019 - Studiebesök och workshop region Västergötland 

Skövdes kommunala bostadsbolag arbetar mycket aktivt med hållbarhetsfrågor och har tagit fram en miljöpolicy som de införlivar i hela sin verksamhet. Det handlar bland annat om att minska energianvändningen, minska användningen av miljö- och hälsofarliga kemikalier, eco-driving, användning av biodrivmedel och ökad källsortering. En viktig del i arbetet är att involvera hyresgästerna och sporra dem att ändra sitt beteende för att deras boende ska minska påverkan på miljön.

Efter ett informativt studiebesök i området Aspö Eko-Logi anordnades en workshop om hur vi når färdplansmålen regionalt, och vilka parametrar som är viktigast att starta arbetet med.

Aspo_Eko-logi.jpg


13 december 2018 - första färdplansmötet i region Väst

Tillsammans med Bengt Dahlgren, Lokalförvaltningen Göteborgs stad, Klimat 2030 och Johanneberg Science Park anordnade Sveriges Byggindustrier en workshop för att diskutera färdplanen och blicka framåt. Syftet var att spåna fram lämpliga aktiviteter som styr mot hållbart byggande inom region Väst. Vi var cirka 70 personer representerade från hela värdekedjan och fick lyssna till mycket intressant information från Bengt Dahlgren och Göteborgs stad om den fossilfria förskolan Hoppet. Det gavs också intressanta inspel inom de olika materialdisciplinerna från Thomas Betong, Derome och Södra Skogsägarna. Se alla presentationer genom att klicka på länken nedan.

Under eftermiddagen diskuterade vi och kom fram till ett flertal intressanta förslag till aktiviteter. De som prioriterades handlar om cirkulära processer och resurseffektivisering, hur vi ska krossa myterna i byggbranschen, att främja framtagande av EPD:er och klimatnyckeltal med mera. 

Fardplan_2045_Goteborg_181213_pp_slinga.png.pdf

maskad_Fardplan_2045_Goteborg_181213.jpg

skriv ut