Skatter & Redovisning

Skatter & Redovisning

I byggföretagens verksamhet finns en särskild ekonomi- och skatteproblematik inbyggd. Den kretsar kring redovisningen och beskattningen av själva entreprenadverksamheten samt ett fastighetsinnehav med kopplingar till entreprenadverksamheten. Hit hör t.ex. värdering av pågående arbeten, momsreglerna för entreprenadverksamhet och uthyrning av lokaler samt successiv vinstavräkning.

Sveriges Byggindustrier verkar för redovisningsnormer och finansiell information som skapar förtroende för branschen och för ett skattesystem som främjar företagandet i branschen. Vi tar initiativ till förslag om ny lagstiftning, bevakar pågående utredningar och sammanfattar synpunkter i frågor som har särskild bäring på branschens skatte- och redovisningsproblematik.

Viktig är också vår medlemskontakt. Hjälp och rådgivning samt uppdrag som biträde i skatteärenden eller redovisningsfrågor är åtaganden vi utför åt våra medlemsföretag.

Byggföretagens skattefrågor

Inkomstskatt för fysiska och juridiska personer, arbetsgivaravgifter, moms m.m. är exempel på skatter som berör våra medlemsföretag. Sveriges Byggindustrier arbetar kontinuerligt med skattefrågor för branschen. I arbetet ingår service till medlemsföretagen, opinionsbildning i skattefrågor samt bevakning av branschens intressen inom lagstiftning.

Vad är 3:12-regler?

3:12-reglerna, eller den så kallade ”entreprenörsskatten”,  rör beskattning av fåmansbolag. Finansminister Magdalena Anderssons (S) vill bland annat höja skatten från 20 till 25 procent på utdelningar och kapitalvinster inom gränsbeloppet (juni 2017). Sveriges Byggindustrier menar att detta påverkar fåmansbolagen i byggbranschen negativt.

En sund byggbransch

Ett av våra högst prioriterade projekt har rubriken "En sund byggbransch". Mer information om Individuell skattedeklaration, Skattestatus på Internet  m.fl. delprojekt finns att läsa här.

Nyheter
2019-03-10

Generationsskiften underlättas

Regeringen har lagt fram ett förslag om att det ska vara samma skatt vid en överlåtelse av ett fåmansföretag till en närstående som till en utomstående.

Läs mer
2018-12-06

Nytt sätt att beräkna förmånsvärdet för lätta lastbilar

Förmånsvärdet för en lätt lastbil ska kunna justeras ned till 60 procent av det fulla värdet från och med den 1 januari 2019. Detta framgår av ett nytt ställningstagande från Skatteverket. Det är nu hög tid att ansöka om ett justerat förmånsvärde för lätta lastbilar, eftersom de nya reglerna tillämpas på förmånsvärden från och med januari 2019. 

Läs mer
2018-05-24

Så ska du redovisa arbetsgivardeklaration på individnivå

Den 1 juli 2018 ska företag som ska föra personalliggare och har fler än 15 anställda börja redovisa arbetsgivardeklaration på individnivå. Hör Jenny Grahn, skatteutvecklare på Skatteverket, berätta mer om de nya reglerna och det stegvisa införandet.

Läs mer
Nyhetsarkiv
skriv ut

MER INFORMATION


Publikationer

KONTAKT


Sofie Wilhelmsson, skatteexpert