Färdplan 2045

Kalendarium


 


Grow_Smarter_logo..jpg 

10 juni - studiebesök op Valla Torg och i Slakthusområdet, Stockholm

Stockholms stad och Sveriges Byggindustrier bjuder in till ett studiebesök inom EU-projektet GrowSmarter den 10 juni. I projektet samarbetar Stockholm och ytterligare sju europeiska städer med företag för att testa och utveckla smarta lösningar för hållbar urban tillväxt. Med tolv smarta lösningar för energi, infrastruktur och transporter är målet energieffektivisering och minskad klimatpåverkan samtidigt som fler jobb skapas. I Valla Torg i Årsta och i Slakthusområdet testas flera av dessa lösningar som vi kommer få höra mer om under studiebesöket. Maila till birgitta.goven@sverigesbyggindustrier.se senast den 5 juni om du vill delta i studiebesöket. Se inbjudan här.


 konferens_larare_i_byggproduktion_t_hemsidsan_Fardplan_2045.png

20 augusti - konferens för lärare i byggproduktion, Lidingö                                   Tema Hållbar byggproduktion

Med utgångspunkt i ett hållbart perspektiv - ekologi, ekonomi, klimat och socialt samt cirkularitet -  belyser konferensen hur byggproduktionen påverkas redan idag. Miljöexpert Marianne Hedberg, Sveriges Byggindustrier, presenterar begreppet hållbarhet samt Färdplan 2045 för ett fossilfritt Sverige.


Banner-Passivhuskonferens-2019-liggande.png

24-25 okt - passivhus- och hållbarhetskonferens, Laholm

Ur programmet: "Bland gästerna finns professor Thomas Sterner från Göteborgs Universitet, Birgitta Govén från Sveriges Byggindustrier, professor Wolfgang Feist som grundade Passivhusinstitutet Darmstadt, Margareta Wilhelmsson från  Sveriges Arkitekter, hållbarhetsexpert Karl-Erik Grevendahl och författaren Catarina Rolfsdotter-Jansson."skriv ut