Checklista för konsumenter och byggföretag

Viktigt att tänka på vid köp och försäljning av hantverkstjänster.


branschregler och behörighet

  • BBV: Byggkeramikrådets branschregler för våtrum, www.bkr.se
  • Behörighet för elektriker utfärdas på olika nivåer av Elsäkerhetsverket, www.elsakerhetsverket.se
  • Behörig Lösull: Branschregler för säker lösfyllnadsisolering, www.isolerarna.se
  • Branschregler Säker Vatteninstallation: Branschregler för VVS-företag, www.sakervatten.se
  • GVK Säkra våtrum: Branschregler för tätskikt i våtrum från Golvbranschens våtrumskontroll, www.gvk.se
  • MTK: Glasbranschens auktorisations- och behörighetskrav, www.gbf.se
  • Säker Fasad: Branschregler för kvalitetssäkrade fasader, www.spef.org

 

INFORMATION OCH RÅDGIVNING


Sveriges Byggindustriers uppförandekod
För alla medlemsföretag inom Sveriges Byggindustrier gäller en obligatorisk uppförandekod. Koden innebär att företagen och deras medarbetare ska följa lagar och föreskrifter samt verka för sund konkurrens och tidsenliga relationer såväl inom företaget som i förhållande till kunder och leverantörer. Läs vår uppförandekod / Code of conduct 


skriv ut