Semester.png

Byggsemester 2019

Här hittar du information om semesterperioder som har överenskommits mellan Sveriges Byggindustrier och Byggnads i respektive byggföreningsområde.

BI Syd

BI Väst


BI Öst


BI Mellan

BI Södra Norrland


BI Norra Norrland


skriv ut