Umea.jpg
Svante Hagman lämnade över ordförandeklubban till Carin Stoeckmann på stämman i Umeå
2019-05-16

Det här hände på årets byggstämma

Närmare 200 personer samlades i Umeå för Byggstämman 2019. På dagordningen stod både formella beslut om organisationens verksamhet, men också en diskussion om hur vi tillsammans går vidare för att skapa sund konkurrens i branschen. 

Fem beslut som fattades på stämman:

 • Carin Stoeckmann, Byggmästar´n i Skåne AB, utsågs till ny ordförande
 • Gunnar Hagman, Skanska Sverige AB, valdes till ny vice ordförande
 • avgiften år 2020 fastställs till 0,45 procent av den totala lönesumman upp till en lönesumma på 50 mkr och 0,40 procent av lönesumman därutöver.
 • minsta avgift år 2020 ska vara 6.000 kr.
 • inträdesavgiften för nya medlemmar ska vara 4.000 kr. 

Sund konkurrens 

Under eftermiddagen presenterades även resultat från det breda samtal om sund konkurrens som Sveriges Byggindustrier tillsammans med Byggnads genomfört under vintern. Framförallt är det tre huvudområden som pekas ut för att sund konkurrens ska uppnås:

 1. Tydligare lagar och regler. Samhället måste ställa både hårdare och rimligare krav vid upphandlingar.
 2. Stärkt kultur. Branschen behöver kompetensutvecklas, lagar och regler behöver bli lättare att följa.
 3. Bättre kontroll och uppföljning. Myndigheter måste satsa betydligt mer på effektiv och samordnad kontroll, uppföljning och sanktioner.

Sammantaget har över 275 workshops genomförts med närmare 2.000 deltagare - från styrelsenivå till lokala arbetsgrupper hos våra medlemsföretag, fackliga organisationer, beställare och byggherrar, men även leverantörer, myndigheter, banker och försäkringsbolag.

Till sommaren kommer Sveriges Byggindustrier tillsammans med Byggnads och ytterligare en rad aktörer att presentera en gemensam nationell strategi för att skapa sund konkurrens. Vi kommer även att arrangera regionala framdriftsmöten till hösten för att för att förverkliga strategin i hela landet. 

 

Under hösten initierade vi tillsammans med Byggnads därför ett brett samtal inom byggbranschen om vad som mer behöver göras för att uppnå sund konkurrens. Sammantaget har över 275 workshops genomförts med närmare 2.000 deltagare - från styrelsenivå till lokala arbetsgrupper hos våra medlemsföretag, fackliga organisationer, beställare och byggherrar, men även leverantörer, myndigheter, banker och försäkringsbolag.   Idag på vår Byggstämman, som gästas av bland andra infrastrukturminister Tomas Eneroth, presenterar vi en delrapport från arbetet. Även om resultatet är omfattande går det att dela in i tre huvudområden som måste hanteras framöver:  
 1. Tydligare lagar och regler. Samhället måste ställa både hårdare och rimligare krav vid upphandlingar.
 2. Stärkt kultur. Branschen behöver kompetensutvecklas, lagar och regler behöver bli lättare att följa.
 3. Bättre kontroll och uppföljning. Myndigheter måste satsa betydligt mer på effektiv och samordnad kontroll, uppföljning och sanktioner.
  Till sommaren kommer vi tillsammans med Byggnads och ytterligare en rad aktörer att presentera en gemensam nationell strategi för att skapa sund konkurrens. Vi kommer även att arrangera regionala framdriftsmöten till hösten för att för att förverkliga strategin i hela landet. Även om allt arbete ännu inte är klart är en sak tydlig. Vi i branschen kan göra mycket för att stävja den osunda konkurrensen. Men ska vi verkligen lyckas krävs att även upphandlare, lagstiftare och myndigheter tar sitt ansvar.  
skriv ut
epost
Share
skriv ut