60800748_300247420922721_6102473332987265024_n_-_kopia_-_kopia_-_kopia_2.jpg
Att besöka Byggmässan och se att flera av eleverna är tjejer kan vara ett skäl till att fler tjejer söker till Bråvallagymnasiets Bygg- och anläggningsprogram, tror en av eleverna.
Kompetensförsörjning 2019-05-23

Byggmässa ökar söktrycket till Bygg- och anläggningsprogrammet

Av de sökande till Bråvallagymnasiets yrkesprogram Bygg- och anläggning är 20% tjejer. Rikssnittet är 8%. Byggmässan, där gymnasieelever inspirerar högstadielever, är troligtvis en starkt bidragande faktor.

För tredje året i rad arrangerar Byggnadsindustrins Yrkesnämnd (BYN) en Byggmässa i Bråvalla (20-23 maj). Initiativet togs av Jan Malmberg, lokalchef för Sveriges Byggindustrier i Norrköping, som tyckte att något behövdes göras eftersom det råder en stor kompetensbrist och efterfrågan av yrkeskompetensen bland medlemsföretag i regionen.

Enligt Jan Malmberg behöver vi öka mångfalden i byggbranschen. Alla är lika välkomna. Att söktrycket har ökat markant bland tjejer är en positiv trend som uppstod i samband med att Byggmässan startades 2017. Byggmässan är en modern och alternativ studievägledning, där eleverna på ett roligt sätt erbjuds att prova på aktiviteter kopplade till olika yrkesinriktningar. Det kan vara en bidragande faktor till att söktrycket har ökat kraftigt på senare år, tror Jan Malmberg.

Byggmässan är även ett exempel på god samverkan i regionen, där aktörer från bland annat kommunen, Handelskammaren, Trafikverket och Sveriges Byggindustriers medlemmar har bidragit till att möjliggöra eventet.

60746003_339114426661497_5800556742899138560_n_-_kopia_-_kopia.jpgHär testar en elev simulatorn för bilar och lastbilar.

60652542_2200935100000736_175368475382906880_n_-_kopia_-_kopia.jpgJan Malmberg, lokalchef Sveriges Byggindustrier Norrköping och initiativtagare till Byggmässan , intervjuas av SVT.       

60957678_291139804936444_3494063849298984960_n_-_kopia_-_kopia_-_kopia_2.jpg Att flytta en boll med hjälp av grävskopa är en av aktiviteterna som Norrköpings högstadieelever får testa på under Byggmässan.


skriv ut
epost
Share
skriv ut

Kontakt: Kristina Melander

Läs mer om Byggnadsindustrins Yrkesnämnd (BYN), som arrangerar Byggmässan på Bråvalla i Norrköping.