Byggstölder upp + 60 % i hela landet
Polisen behöver resurser för att uthålligt kunna verka mot internationella stöldligor, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd på Sveriges Byggindustrier.
BILD: JOHAN RIDDARSTRÖM
BI-nyheter 2019-05-09

Byggföretagen har tröttnat på miljardsvinnet

Ny statistik från Brottsförebyggande rådet, Brå, visar en kraftig ökning av antalet anmälda byggstölder.

Inbrottsstölderna på byggarbetsplatser ökade från 3 488 år 2013 till 5 584 förra året. Det innebär 2 096 fler stölder – en stegring med 60 % på fem år.

- Bygg- och arbetsmaskiner, ställningar, vitvaror och dörrar är några exempel på vad som försvinner från våra arbetsplatser. Värdet på stöldgodset rör sig uppskattningsvis om mer än två miljarder kronor per år, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd på Sveriges Byggindustrier.

Flest antal stölder sker i Stockholmsregionen. Men sedan polisens omorganisation 2015 sker den största procentuella ökningen av byggstölder utanför storstadsregionerna.

- Polisen behöver resurser för att uthålligt kunna verka mot internationella stöldligor. Det krävs också förbättrad samordning genom Europol för att varaktigt slå undan benen för ligorna, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Sveriges Byggindustrier uppmanar medlemsföretagen att t ex hålla en förteckning över serie- och tillverkningsnummer för maskiner och verktyg. DNA-märkning och kameraövervakning bör också övervägas. Men bygg- och anläggningsbranschen kan inte bekämpa kriminaliteten ensam.

- Vi träffar gärna justitieminister Morgan Johansson (S) för att tillsammans ta fram en handlingsplan mot hur vi stoppar miljardsvinnet, säger Catharina Elmsäter-Svärd. 

Statistik

skriv ut
epost
Share
skriv ut