Entreprenadindex

Entreprenadindex för husbyggnad och anläggning är ett index för kostnadsreglering av bygg- och anläggningsentreprenader. Det omfattar knappt 200 olika indexserier som i sin tur är indelade i huvud-, under- och basgrupper. Målet är att mäta entreprenörens kostnadsutveckling utan hänsyn till produktivitetsutveckling och löneglidning.

Medlemsföretag i Sveriges Byggindustrier kan prenumerera på Entreprenadindex till kraftigt reducerat pris, f.n. 400 kr/år exkl moms. För övriga är priset 1000 per år exkl moms. 

Entreprenadindex hittar du på www.entreprenadindex.se

Vid prenumerationsärenden, kontakta Titeldata på entreprenadindex@titeldata.se eller 0770-45 71 98.

Vid frågor om egna indexjusteringar, kontakta Emil Flodin.

 

skriv ut