Internationellt

Klicka på diagrammen för att se större bilder

Byggmarknadens andel av BNP - EU 2016

EU.png

Källa: FIEC

Investeringarnas långsiktiga utveckling är av stor betydelse för välståndsutvecklingen. År 2018 varierade bygginvesteringarnas andel av bruttonationalprodukten (BNP) inom EU-länderna mellan 5 och 15 procent. För Sveriges del var andelen 11,3 procent, medan EU-snittet låg på 8,9 procent.

Den långvariga krisen inom euroområdet har slagit hårt mot EU-ländernas byggsektorer. Irland och Portugal är två länder som före finanskrisen hade en byggmarknadsandel på närmare 20 procent och där krisen lett till en kraftig minskning av bygginvesteringsandelen. Det är därför på sitt sätt anmärkningsvärt att Finland ligger uppe i toppen år efter år, eftersom det är ett land som också drabbats hårt av krisen i Europa. Finland bygger dock mycket bostäder i förhållande till sin folkmängd och det är en av förklaringarna till att de ligger högt i den internationella statistiken.

Nyheter - statistik
2018-10-10

Peab toppar listan över Sveriges 30 största byggföretag

Varje år gör Sveriges Byggindustrier en sammanställning över Sveriges 30 största byggföretag efter omsättning. Emil Flodin, analytiker på Sveriges Byggindustrier, som sammanställt listan svarar på tre snabba.

Läs mer
2017-11-30

Fakta om civilingenjörer i bygg- och anläggningsbranschen

Anna Broman, analytiker på Sveriges Byggindustrier, redogör för statistik kring antalet personer som utbildar sig till civilingenjörer och hur många civilingenjörer som arbetar i bygg- och anläggningsbranschen. Se filmen

Läs mer
2017-11-10

Vad kostar det att bygga?

Vad är det egentligen som kostar när vi bygger bostäder? Hur mycket kan byggföretagen påverka kostnaderna? Just nu är det många som diskuterar varför det kostar så mycket att bygga nya hus. Vet DU vad det är som kostar? Vad marken kostar? Eller materialet? Och hur stor andel av produktionskostnaden står skatterna för? Se filmen

Läs mer
Nyhetsarkiv
skriv ut