SNI-tabell

Klicka på diagrammen för att se större bilder

BYGGINDUSTRIN ENL SNI 2007

F BYGGINDUSTRI

 • 41 Byggentreprenörer
 • 41.1 Utvecklare av byggprojekt
 • 41.2 Entreprenörer för bostadshus och andra byggnader
 • 42 Anläggningsentreprenörer
 • 42.11 Anläggningsentreprenörer för vägar och motorvägar
 • 42.12 Anläggningsentreprenörer för järnvägar och tunnelbanor
 • 42.13 Anläggningsentreprenörer för broar och tunnlar
 • 42.21 Anläggningsentreprenörer för allmännyttiga projekt inom värme, vatten och avlopp
 • 42.22 Anläggningsentreprenörer för allmännyttiga projekt inom el och telekommunikation
 • 42.91 Vattenbyggnadsentreprenörer
 • 42.99 Övriga anläggningsentreprenörer
 • 43 Specialiserade bygg- och anläggningsentreprenörer
 • 43.11 Rivningsfirmor
 • 43.12 Firmor för mark- och grundarbeten
 • 43.13 Firmor för markundersökning
 • 43.21 Elinstallationsfirmor
 • 43.22 VVS-firmor
 • 43.29 Andra bygginstallationsfirmor
 • 43.31 Firmor för puts-, fasad- och stuckatörsarbeten
 • 43.32 Firmor för byggnadssnickeriarbeten
 • 43.33 Golv- och väggbeläggningsfirmor
 • 43.34 Målerier och glasmästerier
 • 43.39 Andra firmor för slutbehandling av byggnader
 • 43.91 Byggnadsplåtslagerier och andra entreprenörer för takarbeten
 • 43.99 Övriga specialiserade bygg- och anläggningsentreprenörer

BYGGINDUSTRIN ENL SNI 2002

F BYGGVERKSAMHET

 • 45 Byggverksamhet
 • 45.11 Rivning av hus; markarbeten
 • 45.12 Markundersökning
 • 45.21 Uppförande av hus och andra byggnadsverk
 • 45.22 Takarbeten
 • 45.23 Anläggning av motorvägar, vägar, flygfält och idrottsanläggningar
 • 45.24 Vattenbyggnad
 • 45.25 Andra bygg- och anläggningsarbeten
 • 45.31 Elinstallationer
 • 45.32 Isoleringsarbeten
 • 45.33 VVS-arbeten
 • 45.34 Andra bygginstallationer
 • 45.41 Puts-, fasad- och stuckatörsarbeten
 • 45.42 Byggnadssnickeriarbeten
 • 45.43 Golv- och väggbeläggningsarbeten
 • 45.44 Måleri- och glasmästeriarbeten
 • 45.45 Annan slutbehandling av byggnader
 • 45.50 Uthyrning av bygg- och anläggningsmaskiner med förare

DEFINITION AV SAMH.BYGGN.SEKTORN (SNI 2007)

Byggindustrin (SNI 41- 43)

Fastighetsbolag och fastighetsförvaltare (SNI 68)

Arkitektkontor och tekniska konsultbyråer o.d. (SNI 71.1)

Byggmaterialindustrierna (delar av SNI 16, 17, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 31 och 33)

DEFINITION AV SAMH.BYGGN.SEKTORN (SNI 2002)

Byggverksamhet (SNI 45)

Fastighetsverksamhet (SNI 70)

Arkitekt- och teknisk konsultverksamhet o.d. (SNI 74.2)

Byggmaterialindustrierna (delar av SNI 14, 20, 21, 24, 25, 26, 28 och 31)

Nyheter - statistik
2018-10-10

Peab toppar listan över Sveriges 30 största byggföretag

Varje år gör Sveriges Byggindustrier en sammanställning över Sveriges 30 största byggföretag efter omsättning. Emil Flodin, analytiker på Sveriges Byggindustrier, som sammanställt listan svarar på tre snabba.

Läs mer
2017-11-30

Fakta om civilingenjörer i bygg- och anläggningsbranschen

Anna Broman, analytiker på Sveriges Byggindustrier, redogör för statistik kring antalet personer som utbildar sig till civilingenjörer och hur många civilingenjörer som arbetar i bygg- och anläggningsbranschen. Se filmen

Läs mer
2017-11-10

Vad kostar det att bygga?

Vad är det egentligen som kostar när vi bygger bostäder? Hur mycket kan byggföretagen påverka kostnaderna? Just nu är det många som diskuterar varför det kostar så mycket att bygga nya hus. Vet DU vad det är som kostar? Vad marken kostar? Eller materialet? Och hur stor andel av produktionskostnaden står skatterna för? Se filmen

Läs mer
Nyhetsarkiv
skriv ut