_U6A9043-BIportrtt.jpg

Bostäder & Infrastruktur

En ny bostadspolitik för alla

Sverige har den högsta befolkningstillväxten i relation till folkmängd sedan industrialiseringen på 1860-talet. För att rusta Sverige för 11 miljoner invånare behöver kompetensförsörjningen till byggindustrin säkras. Infrastruktursatsningar måste bli en motor för bostadsbyggande och trösklarna till bostadsmarknaden sänkas.

Idag saknas en fungerande bostadspolitik för individen som varken har kapital och kötid. Den dysfunktionella bostadsmarknaden försvårar för människor att hitta nytt jobb, hindrar företag från att rekrytera ny personal och tvingar studenter att tacka nej till utbildningar. Så försämras förutsättningarna för tillväxt och välfärd.

Sveriges Byggindustrier verkar för att fler ska känna det framtidshopp vi människor gör när vi har ett jobb att gå till, en bostad att bo i och goda möjligheter att resa däremellan. För att bibehålla en hög och jämn byggtakt krävs:

• Säkerställande av kompetensförsörjningen  
• Färre hinder för kapitalsvaga grupper
• Ökad rörlighet på bostadsmarknaden

Därtill behövs åtgärder för att stimulera fortsatt regionförstoring, förbättra lokala pendlingsmöjligheter samt underlätta för varu- och godstransporter.

• Investera bort infraskulden
• Skapa ramverk för finansierings- och genomförandereformer
• Utveckla och effektivisera plan- och bygglovsprocesser

Sveriges Byggindustrier vill ha en långsiktig bostadspolitik med bred politisk förankring. Vi arbetar för en sund konkurrens på lika villkor för företagen i vår bransch.

Läs mer om hur vi kan få en fungerande bostadspolitik för alla


Nyheter
2019-04-10

"Det som förvånar är allt som saknas i budgeten."

Hallå där! Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef på Sveriges Byggindustrier, som tagit del av regeringens vårbudget. 

Läs mer
2019-03-28

"Viktigt att skilja på bostadsbehov och efterfrågan."

Hallå där! Anders Gärdsmark, regionchef för Sveriges Byggindustrier Syd, som tagit fram en ny modell för skattning av hushållens efterfrågan på nyproducerade bostäder i Skåne. Rapporten lanseras tillsammans med Region Skåne på Malmö Business Arena den 2 april. 

Läs mer
2019-03-20

Nytt ministerbesök på Infrakonferensen i Hässleholm

Hallå där! Anders Fredriksson, lokalchef för Sveriges Byggindustrier i Kristianstad, som den 29 mars arrangerar Infrakonferens 2019 i Hässleholm.

Läs mer
Nyhetsarkiv
skriv ut