MENY Övriga sidor

 
Arbetsmiljokonferens.png

Inbjudan till byggbranschens arbetsmiljökonferens 2019

FAKTA

Datum: 25 september 2019 09:00 till 16:00

Plats: Clarion Hotell Arlanda, Stockholm

Nationell arbetsmiljökonferens 2019 - Att minska olyckor i byggbranschen genom att belysa problematiken och hitta lösningar!

INNEHÅLL ELLER PROGRAM

Temat för byggbranschens Arbetsmiljökonferens 2019 är SÄKERHETSKULTUR. Säkerhetskultur är de gemensamma attityder, värderingar och uppfattningar som chefer och medarbetare har avseende frågor kring säkerhet och arbetsmiljö. Säkerhetskulturen har stor betydelse för hur man arbetar på en arbetsplats och en god säkerhetskultur är nödvändig för att skapa säkra arbetsplatser. En god säkerhetskultur kännetecknas bl a av att ledningen i ett företag och på en arbetsplats aktivt involverar och uppmuntrar alla medarbetare att delta i arbetsmiljö och säkerhetsarbetet.

På årets konferens vänder vi oss främst till beställare, projektörer, byggarbetsmiljösamordnare samt byggentreprenörer och deras medarbetare och skyddsombud.

Anmäl dig senast den 13 september. OBS, ange ev kostrestriktioner vid anmälan.
http://eskolan.bygg.org/sv/seminarier/arbetsmiljokonferens-2019__374

Välkommen!

För frågor kontakta: Charlotta.GottschalkDieden@sverigesbyggindustrier.se

Program

 

Moderator: Jessica Cederberg Wodmar

09:00 - 09:30     Inledning
Om säkerhetskultur
Catharina Elmsäter-Svärd, VD, Sveriges Byggindustrier 
Sveriges Byggindustriers arbetsmiljörådgivare
Ulrika Dolietis, VD, Håll Nollan

09:30 - 10:00     Akademiska Hus
Att som beställare skapa de bästa förutsättningarna för en säker arbetsplats
Nadia Lindqvist och Malin Sävinger, Akademiska Hus

10:10 - 10:50     Wästbygg och Beteendelabbet
Att som entreprenör skapa en säkerhetskultur på arbetsplatsen och påverka säkerhetsbeteendet
Johan Gustafsson, Wästbygg Gruppen AB och Kajsa Lindström, Beteendelabbet

10:50 - 11:10     Kaffe och kaka

11:10 - 11:50     Byggbranschens säkerhetspark
Att öva säkerhet
Hans Hedberg, projektledare Byggbranschens säkerhetspark

12:00 - 13:00     Lunch

13:00 - 14:00     Workshop, gruppdiskussioner
Gruppdiskussioner under ledning av Sveriges Byggindustriers arbetsmiljörådgivare
Hur ser säkerhetskulturen ut i din organisation/ditt företag och vilka är era framgångsfaktorer och utmaningar?

14:00 - 14:30     Workshop, genomgång och summering
Sveriges Byggindustriers arbetsmiljörådgivare summerar gruppdiskussionerna

14:30 - 15:00     Kaffe och kaka

15:00 - 15:30     Paneldiskussion och frågestund
Förmiddagens föreläsare diskuterar och svarar på konferensdeltagarnas frågor under ledning av Jessica Cederborg Wodmar

15:30 - 16:00     Avslutning  

skriv ut
epost
skriv ut