kompetens.jpg

Kompetensförsörjning

De närmaste åren står byggsektorn inför stora åldersavgångar samtidigt som efterfrågan ökar. Det gör att kompetensförsörjning är en prioriterad fråga för bygg- och anläggningsbranschen. Det finns utbildnings- och karriärmöjligheter inom branschen. Universitet/högskola, yrkeshögskola, gymnasium och lärling är några av de möjliga ingångarna inom bygg.

En inkluderande bygg- och anläggningsbransch

Sveriges Byggindustrier arbetar för ökad mångfald i byggindustrin. Det är viktigt att bredda rekryteringsbasen, därför arbetar vi för en byggbransch där alla ska vara välkomna. En modern, stark och attraktiv bygg- och anläggningsindustri måste vara jämlik och inkluderande där nolltolerans mot alla sorters diskriminering och trakasserier är en självklarhet. Läs mer om mångfald och jämställdhet

Vi måste bli fler om vi ska bygga mer

Vi verkar för att öka antalet sökande till landets alla byggutbildningar på olika nivåer - gymnasium, yrkeshögskola och högskola. Vi arrangerar bland annat yrkestävlingar,  studiebesök för skolor, Future City, medverkar på mässor, kompetensutveckling. Läa mer om alla yrken på www.byggare.com

Vi jobbar aktivt för att stärka samarbetet mellan bygg- och anläggningsindustrin och utbildningsväsendet för att säkerställa att utbildningarna leder till den kompetens som företagen efterfrågar. Läs mer om vårt arbete inom skola och byggutbildning


Nyheter
2019-02-21

Koll på yrkeshögskolan...

 

Läs mer
2019-02-21

Yrkeshögskolan träffar rätt: 96% i jobb!

Förra veckan släppte Myndigheten för Yrkeshögskolorna rapporten Studerandes sysselsättning 2018. Yrkeshögskolan är en eftergymnasial utbildningsform som är statligt finansierad och möjliggör karriärväxling till yrkesroller där det råder brist på kompetens. 9 av 10 som söker till Yrkeshögskolan har en anställning men väljer att börja plugga för att hitta en ny roll. 

Läs mer
2019-02-14

Ny satsning ska få fler att välja byggbranschen

83 procent av Sveriges Byggindustriers medlemsföretag har svårt att hitta rätt kompetens. Nu inleder Sveriges Byggindustrier ett nytt samarbete med 24gruppen som ska få fler unga att få upp ögonen för byggbranschen. 

Läs mer
Nyhetsarkiv

skriv ut