vinjett_s_elvsborg.gif

Branschutskott Södra Älvsborg

Utskottet för Södra Älvsborg är ett utskott inom Sveriges Byggindustrier (BI) Väst. Utskottets mål är en attraktiv byggbransch i Södra Älvsborg. I utskottets mening innefattar Södra Älvsborg: Borås, Alingsås, Vårgårda, Herrljunga, Ulricehamn, Tranemo, Svenljunga, Mark och Bollebygd. Målet är en utveckling i samverkan mellan företagen till gagn för såväl det enskilda företaget som för hela branschen.

Utskottet företräder och informerar medlemsföretag, samhälle/kommun/högskola och näringsliv i gemensamma intressefrågor och branschrelaterade frågor.

 Fokusområden

  • Kompetensförsörjning - Attraktion
  • Arbetsmiljö
  • Dialog med Borås stad

Södra Älvsborg

Ledamöterna i utskottet utgör ett representativt urval från de kategorier av företag som är medlemmar i Sveriges Byggindustrier. På så sätt erhålls en bred kompetens med förmåga att driva branschgemensamma frågor. År 2018 har utskottet följande sammansättning:

Stefan Lindvert Peab - Ordförande
Daniel Paterson RO Gruppen 
Elisabeth Dahlgren ByggArvid
Håkan Löfgren Kanonaden 
Andreas Thylander Skanska
Martin Falck Fristad Bygg
Glenn Svensson GH Olofssons Bygg
Anna Lönn Lundbäck Sveriges Byggindustrier 

skriv ut