Kunskapsbanken för Sveriges Byggindustriers medlemsföretag

Kunskapsbanken är en ny tjänst som innehåller kunskapsdokument inom entreprenadjuridik, offentlig upphandling och allmän affärsjuridik för dig som medlem. 

Dokumenten upprättas av juristerna på Affärsavtal och läggs ut löpande from 2015. Syftet är att ge dig som medlem praktisk information och ökad kunskap kring branschspecifik juridik samt andra affärsrelaterade frågor som kan vara viktiga i ditt företags verksamhet.

För att kunna ta del av våra kunskapsdokument måste du logga in på medlemswebben Byggplatsen och där välja Kunskapsbanken i menyn till vänster.

skriv ut