Entreprenadjuristen svarar

Vad är nytt med nya ABS 18? Den frågan besvaras av entreprenadjuristen Carina Utterström Mace. Detta är första "Entreprenadjuristen svarar" och framöver kommer nya inlägg läggas till.

entreprenadjuristen_svarar_Carina_U_M.jpg

Vad är nytt med nya ABS 18?

Om man är van att använda sig av ABS 09 kommer man att känna igen sig i ersättaren ABS 18. Vi har uppdaterat avtalsvillkoren och kontraktsformuläret för att överensstämma med ny lagstiftning och praxis. Förändringarna i nya ABS 18 är huvudsakligen redaktionella, men vi vill särskilt lyfta fram att förbudet mot att överlåta entreprenadavtalet har tagits bort samt att besiktningsmannen nu ska värdera hur stort belopp som en beställare har rätt att hålla inne tills eventuella fel avhjälpts. I övrigt har laghänvisningar uppdaterats och vissa begrepp korrigerats för att överensstämma med gällande lag.

Mitt råd är att byta ut sina gamla kontraktsmallar och hämta hem de nya som finns på hemsidan.

ABS, som står för Allmänna bestämmelser för småhusentreprenader, är ett samlingsnamn på avtalsvillkor med tillhörande kontraktsformulär som Sveriges Byggindustrier tar fram tillsammans med Konsumentverket och Villaägarna. Villkoren ska exempelvis användas när en konsument vill bygga ut sin villa. Läs mer här.


skriv ut