Affärsavtalsgruppen

Affärsavtalsgruppen inom Sveriges Byggindustrier är en fristående arbetsgrupp bestående av personer med inköpserfarenhet som arbetar i Sveriges Byggindustriers medlemsföretag eller till BI knutna branschorganisationer. Gruppen arbetar med affärsavtalsfrågor knutna till våra standardavtal AB 04, ABT 06, AB U07/ABT-U07, ABM 07 och ABK 09; samt de branschspecifika tillägg som finns till dessa avtal. 

Mål

  • Verka för enkla, tydliga och rimliga affärsavtal för inköp och försäljning av entreprenadtjänster, övriga byggrelaterade tjänster, material och konsulttjänster.
  • Löpande bevaka och diskutera lagstiftning och annan rättsutveckling som berör BI:s medlemsföretags affärsverksamhet och affärsavtal.
  • Löpande och vid behov revidera de affärsavtal rörande entreprenadtjänster, övriga byggrelaterade tjänster, material och konsulttjänster som BI tecknat med andra intresseorganisationer.
  • Utgöra utskott och remissinstans för BI i affärsavtalsfrågor.
  • Uppträda som ett forum för samverkan avseende affärsavtalsfrågor inom samhällsbyggnadssektorn.

Ledamöter 2017/2018

  • Mikael Bennarp, FEAB ABIS Isolerproffs AB
  • Christer Blomberg, JM AB
  • Leena Haabma Hintze, Swedish Rental 
  • Magnus Sneen, Skanska Sverige AB 
  • Olof Johnson, BI, ordförande
  • Mats Norberg, NCC Construction AB
  • Åke Andersson, Peab Anläggning AB
  • Lars Sandström, Sveriges Byggindustrier/Specialföretagen 
  • Peter Söderlund, Active Bygg AB
  • Sofia Gunnarsson, Sveriges Byggindustrier, sekreterare

Kontakt

Vid frågor som rör Affärsavtalsgruppens arbete, kontakta gruppens ordförande Olof Johnson eller sekreterare Sofia Gunnarsson.

skriv ut
ima