Entreprenadjuridik & Affärsavtal

Entreprenadjuridik & Affärsavtal

BI Affärsavtals viktigaste uppgift är att genom rådgivning och kursverksamhet förmedla kunskap om byggbranschens affärsavtal. Eftersom vi har medverkat vid framtagandet av alla viktiga standardavtal och har vår dagliga gärning i byggindustrin, har vi unika förutsättningar att bistå medlemsföretagen. 

Sveriges Byggindustriers entreprenadjurister håller en rad olika entreprenadjuridiska kurser. Det handlar om allt från grund- och fortsättningskurser i entreprenadjuridik till specialkurser i inköpsjuridik, upphandling och konsumententreprenader etc. Utöver utannonserade kurser, som riktar sig till alla som är intresserade, tillhandahålls också företagsinterna kurser med betoning på de områden som företaget är intresserat av. Kursverksamhet bedrivs antingen direkt i företagen eller inom ramen för Sveriges Byggindustriers utbildningsverksamhet Entreprenörsskolan.

Mer information om våra tjänster finns på medlemswebben ByggPlatsen (inloggning krävs)

Nyheter
2019-04-02

ABSE 2002 har reviderats och blivit STÄLLNING 19

Sveriges Byggindustrier har tillsammans med Ställningsentreprenörerna, STIB, reviderat det branschspecifika tillägget ABSE 2002. Det nya branschspecifika tillägget heter nu STÄLLNING 19. Tillägget är främst utformat efter utförandeentreprenader där AB-U 07 och därmed AB 04 utgör avtalsinnehåll men kan användas vid totalentreprenader där ABT-U 07 och ABT 06 utgör avtalsinnehåll. Skulle parterna av någon anledning överenskomma att ABT-U 07 och därmed också ABT 06 ska gälla för det enskilda projektet men också STÄLLNING 19, är det viktigt att på lämpligt sätt hänvisa till bakomliggande standardavtal ABT-U 07 och ABT 06. Sveriges Byggindustrier rekommenderar följande skrivning vid totalentreprenader ”I övrigt  gäller STÄLLNING 19 och till följd därav ABT-U 07 och ABT 06 i alla tillämpliga delar istället för AB-U 07 och AB 04”.

Läs mer
2019-03-12

Boken som hjälper dig med entreprenadjuridik

300 frågor och svar om entreprenadjuridik är boken som sammanställer frågor och svar i konkreta situationer där entreprenadjuridik används i lösningen på problem mellan parterna i ett affärsförhållande. Olof Johnson, chefsjurist på Sveriges Byggindustrier, svarar på 3 snabba om den nya boken.

Läs mer
2019-01-28

Partnering sparar miljarder åt svenska skattebetalare

Under 2017 köpte svenska kommuner, landsting och andra offentliga aktörer varor och tjänster för mer än 1 000 miljarder kronor – vilket motsvarar drygt 25 procent av Sveriges BNP. Byggbranschen dominerar, med omkring 125 miljarder kronor av inköpen.

Läs mer
Nyhetsarkiv
skriv ut

ejuristerna.png

Fråga juristerna - våra entreprenadjurister svarar på frågor i Tidningen Byggindustrin


PBL kunskapsbanken


300.jpg

300 frågor om entreprenadjuridik
Läs mer och beställ


KONTAKT

Olof Johnson, chefsjurist
Rakel Frölich, affärs- och entreprenadjurist
Sofia Gunnarsson, affärs- och entreprenadjurist
Erik Lindtorp,  affärs- och entreprenadjurist

blad_mini.png

Information om BI Affärsavtal och våra tjänster